NNhân lực

Nhân tài là lợi thế cạnh tranh lớn nhất và duy nhất mà một tổ chức có thể có. Hiểu được điều này, TTTL đã không ngừng đầu tư mọi mặt để đào tạo và trau dồi kinh nghiệm, kĩ năng cho đội ngũ cán bộ quản lý trực tiếp, bộ phận kiểm tra chất lượng và hơn 1500 công nhân trong công ty.

 

Videos

Song song với việc sản xuất, TTTL luôn chú trọng và quan tâm đến đời sống của cán bộ công nhân viên nhằm khích lệ tinh thần anh chị em trong công ty. Thực hiện chính sách sử dụng nguồn nhân lực lâu dài bằng các chương trình huấn luyện đào tạo về quản lý, về chuyên môn và tay nghề cùng với sự phân công công việc hợp lý, luôn tạo điều kiện cho mỗi cá nhân có cơ hội để phát triển.

Tổng Kết TTTL 2019 - Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập

Thành Thắng Thăng Long 2016

Thành Thắng Thăng Long 2018

Thành Thắng Thăng Long 2015

Tổng Kết Công Ty Thành Thắng Thăng Long 2019