Chi tiết dự án

Chủ đầu tư:
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vân Phong
Địa điểm:
08 Hoàng Hoa Thám, Tp Nha Trang, Khánh Hòa
Hạng mục:
Cung cấp 308 căn hộ, 57 phòng khách sạn.

Ocean Gate Nha Trang

Chủ đầu tư:
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vân Phong
Địa điểm:
08 Hoàng Hoa Thám, Tp Nha Trang, Khánh Hòa
Hạng mục:
Cung cấp 308 căn hộ, 57 phòng khách sạn.

Ocean Gate Nha Trang