Chi tiết dự án

Vị trí: Oxnard St, Woodland Hills, Mỹ

Cung cấp:

Đầu giường King & Queen, hộp giường,

vách Tivi, bàn làm việc, tủ dịch vụ, và tủ quần áo

cho 399 phòng khách sạn.

MARRIOTT WARNER CENTER HOTEL - MỸ

Vị trí: Oxnard St, Woodland Hills, Mỹ

Cung cấp: 

Đầu giường King & Queen, hộp giường, vách Tivi, bàn làm việc, tủ dịch vụ, và tủ quần áo cho 399 phòng khách sạn.

MARRIOTT WARNER CENTER HOTEL - MỸ