Chi tiết dự án

Chủ đầu tư :
Công ty TNHH Đầu tư Du lịch và Dịch
vụ Kim Cúc

Địa điểm :
Lô DV2 thuộc khu đô thị, TMDV phía
Tây đường An Dương Vương,
P. Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn

KHÁCH SẠN LIBERTY

Chủ đầu tư :
Công ty TNHH Đầu tư Du lịch và Dịch
vụ Kim Cúc

Địa điểm:
Lô DV2 thuộc khu đô thị, TMDV phía
Tây đường An Dương Vương,
P. Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn

KHÁCH SẠN LIBERTY