Chi tiết dự án


Chủ đầu tư:
CTCP A&B Sài Gòn Nha Trang
Địa chỉ:
44 Trần Phú, TP .Nha Trang.
Loại công trình:
Trung Tâm Thương Mại, khách sạn và dịch vụ
Phạm vi:
Cung cấp - Lắp đặt - Thi công hoàn thiện đồ gỗ nội thất sảnh,
khối công cộng, khối phòng ngủ: 434 phòng.

Hyatt Hotel Nha Trang


Chủ đầu tư:
CTCP A&B Sài Gòn Nha Trang
Địa chỉ:
44 Trần Phú, TP .Nha Trang.
Loại công trình:
Trung Tâm Thương Mại, khách sạn và dịch vụ
Phạm vi:
Cung cấp - Lắp đặt - Thi công hoàn thiện đồ gỗ nội thất sảnh,
khối công cộng, khối phòng ngủ: 434 phòng.

Hyatt Hotel Nha Trang