Chi tiết dự án

Vị trí: Richmond Hwy, Arlington, Mỹ

Cung cấp:

Đầu giường King & Queen, hộp giường,

tủ Cabinet, ghế Bench, vách Tivi và bàn làm việc

cho 350 phòng khách sạn.

MARRIOTT CRYSTAL CITY HOTEL - MỸ

Vị trí: Richmond Hwy, Arlington, Mỹ

Cung cấp: 

Đầu giường King & Queen, hộp giường, tủ Cabinet, ghế Bench, vách Tivi và bàn làm việc cho 350 phòng khách sạn.

MARRIOTT CRYSTAL CITY HOTEL - MỸ