Chi tiết dự án

Địa điểm:
162 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng

Hạng mục:
Cung cấp, lắp đặt nội thất 110 phòng khách sạn, sảnh, công cộng, nhà hàng.

BRILLIANT HOTEL

Địa điểm:
162 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng

Hạng mục:
Cung cấp, lắp đặt nội thất 110 phòng khách sạn, sảnh, công cộng, nhà hàng.

BRILLIANT HOTEL