Chi tiết dự án

Chủ đầu tư:
Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp

Địa chỉ :
Thành phố Bình Dương

Hạng mục:
Thi công, lắp đặt, hoàn thiện nội thất 293 phòng khách sạn, sảnh, khu công cộng.

BECAMEX HOTEL

Chủ đầu tư:
Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp

Địa chỉ :
Thành phố Bình Dương

Hạng mục:
Thi công, lắp đặt, hoàn thiện nội thất 293 phòng khách sạn, sảnh, khu công cộng.

BECAMEX HOTEL