Chi tiết dự án
BÀN BÊN

Chất liệu: Mặt đá, chân gỗ cao su

Kích thước: 686*686*635

BÀN BÊN