• Him Lam Riverside appartment - Dist.7, HCM City Him Lam Riverside appartment - Dist.7, HCM City
  • Him Lam Riverside appartment - Dist.7, HCM City Him Lam Riverside appartment - Dist.7, HCM City
  • Him Lam Riverside appartment - Dist.7, HCM City Him Lam Riverside appartment - Dist.7, HCM City
  • Him Lam Riverside appartment - Dist.7, HCM City Him Lam Riverside appartment - Dist.7, HCM City
  • Him Lam Riverside appartment - Dist.7, HCM City Him Lam Riverside appartment - Dist.7, HCM City
  • Him Lam Riverside appartment - Dist.7, HCM City Him Lam Riverside appartment - Dist.7, HCM City

Him Lam Riverside appartment - Dist.7, HCM City

Client
:
CTY CP KD Địa Ốc Him Lam
Location
:
Khu dân cư Him Lam Kênh Tẻ, Phường Tân Hưng Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Start Date
:
../../20..
Completion Date
:
../../20..
Project Manager
:
Tan Nguyen Kim
Designer
: