• Him Lam Chợ Lớn Apartment - HCM City Him Lam Chợ Lớn Apartment - HCM City
 • Him Lam Chợ Lớn Apartment - HCM City Him Lam Chợ Lớn Apartment - HCM City
 • Him Lam Chợ Lớn Apartment - HCM City Him Lam Chợ Lớn Apartment - HCM City
 • Him Lam Chợ Lớn Apartment - HCM City Him Lam Chợ Lớn Apartment - HCM City
 • Him Lam Chợ Lớn Apartment - HCM City Him Lam Chợ Lớn Apartment - HCM City
 • Him Lam Chợ Lớn Apartment - HCM City Him Lam Chợ Lớn Apartment - HCM City
 • Him Lam Chợ Lớn Apartment - HCM City Him Lam Chợ Lớn Apartment - HCM City
 • Him Lam Chợ Lớn Apartment - HCM City Him Lam Chợ Lớn Apartment - HCM City
 • Him Lam Chợ Lớn Apartment - HCM City Him Lam Chợ Lớn Apartment - HCM City
 • Him Lam Chợ Lớn Apartment - HCM City Him Lam Chợ Lớn Apartment - HCM City
 • Him Lam Chợ Lớn Apartment - HCM City Him Lam Chợ Lớn Apartment - HCM City
 • Him Lam Chợ Lớn Apartment - HCM City Him Lam Chợ Lớn Apartment - HCM City
 • Him Lam Chợ Lớn Apartment - HCM City Him Lam Chợ Lớn Apartment - HCM City
 • Him Lam Chợ Lớn Apartment - HCM City Him Lam Chợ Lớn Apartment - HCM City
 • Him Lam Chợ Lớn Apartment - HCM City Him Lam Chợ Lớn Apartment - HCM City
 • Him Lam Chợ Lớn Apartment - HCM City Him Lam Chợ Lớn Apartment - HCM City

Him Lam Chợ Lớn Apartment - HCM City

Client
:
Cong Ty Co Phan Que Huong Liberty
Location
:
148 Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Start Date
:
10/6/2012
Completion Date
:
12/31/2013
Project Manager
:
Tan Nguyen Kim
Designer
: